[IELTS Reading] Dạng bài “Matching Information”[IELTS Reading]

Phần đọc (Reading) của kỳ thi Ielts không chỉ đòi hỏi bạn có khả năng đọc hiểu tốt mà còn phải có sự linh hoạt và đa dạng trong cách tiếp cận các dạng đề khác nhau. Trong bài viết này, Thinker English sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài Matching Information của […]
Đọc tiếp

[IELTS Reading] Dạng bài Matching features - Nối đặc điểm

Phần đọc (Reading) của kỳ thi Ielts không chỉ đòi hỏi bạn có khả năng đọc hiểu tốt mà còn phải có sự linh hoạt và đa dạng trong cách tiếp cận các dạng đề khác nhau. Trong bài viết này, Thinker English sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài Matching Features của […]
Đọc tiếp

[IELTS Reading] Tìm hiểu dạng bài Matching Heading Questions

Phần đọc (Reading) của kỳ thi Ielts không chỉ đòi hỏi bạn có khả năng đọc hiểu tốt mà còn phải có sự linh hoạt và đa dạng trong cách tiếp cận các dạng đề khác nhau. Trong bài viết này, Thinker English sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài Matching Heading Questions […]
Đọc tiếp

[IELTS Reading] Tìm hiểu dạng bài True/ False/ Not given, Yes/No/ Not Given

Phần đọc (Reading) của kỳ thi Ielts không chỉ yêu cầu bạn có khả năng đọc hiểu tốt mà còn đòi hỏi bạn phải linh hoạt và đa dạng trong cách tiếp cận các dạng đề khác nhau. Trong bài viết này, Thinker English sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài True/ False/ […]
Đọc tiếp