Chính sách hoa hồng của Thinker English dành cho cộng tác viên và người giới thiệu

Từ ngày 09/09/2023, Chính sách hoa hồng chương trình Cộng Tác Viên Khoá Học (CTV) dành cho Cộng Tác Viên của Thinker English đã được cập nhật và áp dụng theo chính sách mới, mọi chi tiết và thông tin mới nhất về Chính sách hoa hồng của chương trình sẽ được thông báo đến Cộng Tác Viên bằng văn bản.

Chương trình Cộng Tác Viên Khoá Học (CTV) dành cho Cộng Tác Viên là một chương trình cực kỳ hấp dẫn, với mức hoa hồng nhận được cạnh tranh cùng với rất nhiều ưu đãi khác dành riêng cho Quý CTV. Với đặc điểm khoá học có học phí cạnh tranh trên thị trường, cùng chương trình học nhiều hỗ trợ, chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao sẽ giúp Quý CTV làm việc dễ dàng hơn.

1. Quy định về cách thức tính hoa hồng

  • CTV sẽ được tính hoa hồng với Học viên lần đầu đăng ký khoá học tại Thinker English.
  • Trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát sinh Receipt đầu tiên, CTV được hưởng hoa hồng từ Receipt tiếp theo.
  • Trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát sinh Receipt đầu tiên, nếu Học viên do CTV giới thiệu không phát sinh Receipt mới, CTV sẽ không được hưởng hoa hồng cho Receipt tiếp
  • theo của học viên này, nếu Receipt này không do CTV giới thiệu.

2. Quy định về mức hoa hồng tối đa cho mỗi đơn hàng (receipt) trong chương trình hoa hồng dành cho CTV

  • Không giới hạn mức hoa hồng tối đa.

3. Quy định về mức hoa hồng tối đa cho mỗi tài khoản

  • Hạn mức hoa hồng của tất cả CTV tham gia là không giới hạn. Các CTV có thể yên tâm tham gia chương trình mà không cần phải lo lắng bị giới hạn về hoa hồng nhận được.
  • CTV sẽ nhận được thông báo chính thức từ chương trình thông qua email đăng ký tài khoản nếu có thay đổi về chính sách hoa hồng.
  • Chương trình sẽ áp dụng đến hết ngày 31/12/2023.

4. Quy định về thời gian và phương thức thanh toán

  • Thinker English sẽ chốt hoa hồng đến hết 24h00 ngày cuối tháng và thanh toán hoa hồng cho CTV vào ngày 10 tháng sau. Nếu ngày 10 rơi vào thứ 7, chủ nhật, hoa hồng sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo theo quy định của nhà nước.

Thinker English rất trân trọng và biết hơn sự tín nhiệm, lời giới thiệu của Quý cộng tác viên. Thinker English cam kết minh mạch thông tin và đảm bảo quyền lợi của CTV. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: