100 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thường gặp nhất


Đọc tiếp

7 bước đơn giản giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả


Đọc tiếp

Thì hiện tại tiếp diễn [Present Continuous]: Công thức, cách dùng thực tế ví dụ chi tiết và dấu hiệu nhận biết


Đọc tiếp

Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) - Công thức, cách dùng thực tế ví dụ chi tiết và dấu hiệu nhận biết


Đọc tiếp

Thì hiện tại đơn (Present Simple) - Công thức, cách dùng thực tế, dấu hiệu nhận biết và ví dụ chi tiết


Đọc tiếp