Thì hiện tại đơn (Present Simple) - Công thức, cách dùng thực tế, dấu hiệu nhận biết và ví dụ chi tiết

Thì hiện tại đơn là thì tiếng Anh phổ biến thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trong bài viết này, Thinker English sẽ chia sẻ cho bạn công thức, cách sử dụng thực tế, dấu hiệu nhận biết và những ví dụ chi tiết giúp bạn dễ dàng áp dụng khi thực […]
Đọc tiếp