100 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thường gặp nhất

Bài viết tổng hợp 100 cụm từ và mẫu câu tiếng Anh thông dụng nhất trong cuộc sống hàng ngày mà Thinker English nghĩ bạn sẽ cần. Khi bạn thành thạo những cụm từ hay những mẫu câu tiếng Anh này, bạn có thể tạo ra hàng trăm câu khác từ những cấu trúc dưới […]
Đọc tiếp