Vì sao Philippines được chọn là nơi đào tạo tiếng Anh cho người châu Á?

Người Philippines sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Tổ chức giáo dục Hoà Kỳ ETS đánh giá rằng người Philippines nói tiếng Anh với chất giọng chuẩn theo giọng Mỹ, ngữ điệu và sắc thái rất tự nhiên, việc dùng từ cũng được cho là sinh động nhất trong các quốc gia ở […]
Đọc tiếp