Thì hiện tại tiếp diễn [Present Continuous]: Công thức, cách dùng thực tế ví dụ chi tiết và dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại tiếp theo là một dạng cơ bản trong tiếng Anh. Nếu bạn vẫn còn bối rối trong quá trình sử dụng thì hiện tại tại diễn đàn tiếp theo, Thịnhker ở đây cùng với đó bạn sẽ tìm thấy chi tiết để bạn không cần phải nhầm lẫn. Sử dụng thì không […]
Đọc tiếp