Ở Thinker, các bé học tiếng Anh như thế nào?

Khi bắt đầu tìm hiểu về Thinker, các phụ huynh thường thắc mắc rằng: “Trung tâm này giảng dạy tiếng Anh cho trẻ như thế nào?”. Là một trung tâm giảng dạy tiếng Anh cho nhiều đối tượng khác nhau, Thinker hiểu rằng việc thiết kế lộ trình cá nhân cho từng độ tuổi, mục […]
Đọc tiếp